รีวิวหนัง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค อวสานหงสา – King Naresuan 6

By | May 29, 2020

เรื่องย่อหนัง

แม้ยุทธหัตถีจะเป็นมหาศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกาลครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ แต่ว่าก็หาใช่ศึกในที่สุดที่ทำให้อโยธยามีความสำราญสงบมาอีกกว่า 200 ปีไม่ ถ้าเกิดเป็นการเริ่มต้นที่การรวบรวมบ้านเรือนและก็สร้างความมั่นคงให้กับแผ่นดิน สู่ผลสรุปของอภิมหากาพย์ภาพยนตร์แอ็คชั่นอิงประวัติศาสตร์ จากตํานานกษัตริย์ทหารไทยอันเป็นหวานใจของประชาชนคนไทย กว่า 4 ศตวรรษ กับเรื่องราวในตํานานที่เกิดขึ้นภายหลังจากอภิมหาศึกคชยุทธ์ยุทธหัตถีจบลง ผลสรุปของทุกนักแสดงในตํานานที่เกิดขึ้น กำเนิดอะไรขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านันทบุเรง ภายหลังพระมหาอุปราชาทรงสิ้นพระชนม์ ชีวิตทหารไพร่พลประเทศพม่ามอญที่แพ้จากศึกในประวัติศาสตร์เมื่อเดินทางกลับสู่กรุงหงสา ผลกรรมที่พระทองกัลยาณีทรงรับไว้ ชีวิตที่ดําเนินถัดไปของมณีจันทร์ที่ทรงตั้งพระท้อง การเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่หงสาสำหรับในการรบหนสุดท้ายตามพระมุ่งหมายของสมเด็จพระพระราชา

วิภาควิจารณ์ หนัง

good